Η πρώτη συνεδρία

Η πρώτη συνεδρία προσφέρεται δωρεάν. Είναι μια αναγνωριστική συνεδρία με σκοπό μια πρώτη επαφή, ώστε να γνωριστούμε, να δούμε το εκάστοτε πρόβλημα και να συμφωνήσουμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε, όπως και το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Προσφερομενες υπηρεσιες

  1. Συνθετική ατομική ή ομαδική υποστήριξη.
  2. Συμβουλευτική ζευγαριών.
  3. Συμβουλευτική γονέων.
  4. Συμβουλευτική μαθητών.
  5. Τεχνικές κατευθυνόμενου οραματισμόυ & Τεχνικές Χαλάρωσης.
  6. Προσωπική ανάπτυξη (αυτογνώσια, αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμός, αυτοβελτίωση).
  7. Διεξαγωγή επιμορφωτικών ομιλιών, σεμιναριών.

Κλείστε ένα Ραντεβού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ