Μια αφύπνιση θεραπευτική, μια εσωτερική ανασκαφή, μια υπαρξιακή αναζήτηση. Ένα ταξίδι στα έγκατα της ψυχής, εκπαιδευτικό, μεγαλειώδες, γοητευτικό, τρομακτικό, κουραστικό. Έτσι είναι η ανακάλυψη του ασυνειδήτου, μια βόλτα σε έναν καινούργιο κόσμο, τόσο δικό μας και τόσο άγνωστο.

Copyright © Στυλιανού Μάρκος, 2012.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.